Justinian 1-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Justinian 1-sṳ.

Justinian 1-sṳ (Lâ-tên-ngî: Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus Augustus, 482-ngièn - 565-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (527-ngièn - 565-ngièn chhai-vi).

Kâ-chhu̍k poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Miàng-sṳ hí-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sâng-phìn kién-kie[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]