Kám-lám-yù

Chhiùng Wikipedia lòi
Kám-lám-yù

Kám-lám-yù he Tshṳ̍t-vu̍t-yù ke yit-tsúng, yù kám-lám tsa-tshut. Kám-lám-yù he yit-tsúng sòng-yû sṳ́-yung ke sṳ̍t-yù, ya-he khó-yî yung-lòi tsṳ-tsho Fa-tsông-phín, Yo̍k-vu̍t yî-khi̍p Yù-tên tén-tén. Thi-chûng-hói tsû-vì ke koet-kâ siông-tông tshung-sṳ kám-lám-yù sán-ngia̍p.