Kâ-thìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Kâ-thìn.

Kâ-thìn (Family) he yù fûn-yîn, hiet-yèn fe̍t sû-yông kôan-he só chû-sṳ̀n ke sa-fi chû-chṳt ke kî-pún tân-vi. Kâ-thìn yû kóng-ngi lâu ha̍p-ngi chṳ̂ fûn, ha̍p-ngi he chṳ́ yù khiung-thùng sâng-fa̍t chhiâ pí-chhṳ́ ngin-thùng ke lióng-ngìn fe̍t lióng-ngìn yî-sông só kèu-sṳ̀n ke tân-ngièn; kóng-ngi ke chet fàm-chṳ́ ngìn-lui chin-fa ke m̀-thùng kiê-thon sông ke kok-chúng kâ-thìn li-yit si̍p-thòn chit kâ-chhu̍k.