跳至內容

Fûn-yîn

Chhiùng Wikipedia lòi
Fûn-yîn.

Fûn-yîn (婚姻, Marriage), he yit-chúng ngìn chi-kiên chhí-tet chhîn-su̍k kôan-he ke sa-fi kiet-ha̍p fe̍t fap-li̍t yok-suk. Kîn-kí kôn-ngiam lâu vùn-fa ke m̀-thùng, kiet-fûn, thûng-sòng yî yit-chúng chhîn-me̍t fe̍t sin-ke péu-hien hìn-sṳt pûn sṳ̀n-ngin, liá-chúng kiet-ha̍p thûng-sòng yî fûn-lî ke fông-sṳt lòi tui-ngoi siên-ko khì chang-sṳt sṳ̀n-li̍p. Kiet-fûn ke khí-thí ngièn-yîn hó-tô, pí-yì fap-li̍t, sa-fi, chhìn-kám, kîn-chi, chîn-sṳ̀n lâu sin-ngióng ke sî-yeu. Thûng-sòng, fûn yîn he chû-sṳ̀n kâ-thìn ke kî-chhú lâu kîn-kí, he kâ-thìn sṳ̀n-li̍p ke phiêu-chì. Fûn-yîn sûng-fông kâ-chhòng fu-chhṳ̂n “Chhîn-kâ” fe̍t “Yîn-chhîn”. Chang-song Fûn-yîn he yit-nàm yit-ńg, yit-fû yit-chhî ke hìn-sṳt. Sṳ-kie sông tô-sú koet-kâ lâu thi-khî chhái-yung fûn-yîn tên-ki-chṳ, chhai mân-chiuk khì-thâ thiàu-khien hâ put han-chṳ kiet-fûn Chhṳ-sú. Muk-chhièn, sṳ-kie sông fûn-lìn chui-chhòng ke Fû-fu yí-kîn kiet-fûn 80-ngièn.