Kâ-thai-lò-nì-â-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kâ-thai-lò-nì-â-ngî

Kâ-thai-lò-nì-â-ngî (Català) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne Lò-man Ngî-tshu̍k, he Sî-pân-ngà kôn-fông ngî-ngièn tsṳ̂-yit. Yok-yû 12,000,000 sṳ́-yung ngìn-khiéu tshai-yî Sî-pân-ngà, Fap-koet, Ôn-tho-ngì lâu Yi-thai-li, khì-tsûng thai-phu-fun sṳ́-yung-tsá tshôi Sî-pân-ngà.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Lui-phe̍t[編寫]

Thi-lî fûn-phu[編寫]

Fông-ngièn[編寫]

Ngî-yîm[編寫]

Vùn-fap[編寫]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[編寫]

Sṳ-mû péu[編寫]

Tsu-sṳt[編寫]

Tshâm-siòng[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Kâ-thai-lò-nì-â-ngî Wikipedia