跳至內容

Kâm-nái-thit Koet-chi Kî-chhòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Kâm-nái-thit Koet-chi Kî-chhòng.
Kâm-nái-thit Koet-chi Kî-chhòng.

Kâm-nái-thit Koet-chi Kî-chhòng (John F. Kennedy International Airport) he Néu-yok-sṳ ke chú-yeu Koet-chi kî-chhòng, khî-lì Hâ Màn-hâ-tun 19 kûng-lî (12 Yîn-lî). Ya-he chhiòn sṳ-kie chui-thai kî-chhòng chṳ̂-yit, vi-yî Néu-yok Fòng-heu-khî Ngà-mâi-kâ-vân chṳ̂ pin. Kî-chhòng yù Néu-yok lâu Sîn-chhe̍t-sî Kóng-khiéu Kón-lî-khiu̍k yun-yàng, kón-lî-khiu̍k thùng-sṳ̀ hàn kón-lî Là-kôa-thi-â Kî-chhòng, Néu-ngá-khiet Chhṳ-yù Koet-chi Kî-chhòng tén thai Néu-yok Tû-fi-khî ke kî-chhòng. Kî-chhòng nui yû chhêu-ko 90 kiên Hòng-khûng Kûng-sṳ̂ yàng-yun. -nái-thit Koet-chi Kî-chhòng he Chhia̍p-làm Hòng-khûng ke khi-néu kî-chhòng, ya-he Mî-koet Hòng-khûng lâu Tha̍t-mî Hòng-khûng chú-yeu Koet-chi hòng-pân ke khi-néu kî-chhòng.