Kâu-hióng Chhìn-ngìn-mung

Chhiùng Wikipedia lòi

Kâu-hióng Chhìn-ngìn-mung(Ngi̍t-ngî: のだめカンタービレ) he Ninomiya Tomoko(二ノ宮知子) ngièn-chok ke màn-va̍k chok-phín, yî kú-tién yîm-ngo̍k chok thì-chhòi, khì heu pûn kói-phiên sṳ̀n thien-sṳ-khia̍k lâu thûng-va̍k.