跳至內容

Kî-kèu

Chhiùng Wikipedia lòi

Kî-kèu he chṳ́ yit-pân ke kûng-chok phu-mùn, piáu sut yit-kâ kûng-sṳ̂, chhṳ̀-san thòn-thí fe̍t-he sâ-khî chûng-sîm tû son-he Kî-kèu, than-he yit-chak koet-kâ m̀-he Kî-kèu ke li-é.