Chhṳ̀-san

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhṳ̀-san.

Chhṳ̀-san (Charity, 慈善) he yit-chúng san-liòng yi-ngien ke sa-fi fa̍t-thûng, kôan-he "Sṳ̂-yi-chá" lâu "Su-sṳ̂-chá". Chhai sa-fi sông, put-mun vu̍t-chṳt fì po thi, pûn-yi yû sî-yeu ke sa-khiùn pông-chhu, chan-chhu tén. Chhṳ̀-san he chhiuk-chin ngìn-lui fuk-li chin-phu ke li-kì kôan-fài, thûng-sòng théu-ko kiên-chen kîm-chhièn, chṳ̂-sán fe̍t fa̍t-thûng, yù kau-yuk fe̍t yî-liàu kî-kèu kiên chen yi yû sî-khiù ke ngìn, fe̍t kûng yit hia̍p-chhu khì-thâ sa-fi sî-khiù. [1]

  1. ngi-su̍t lâu kien-chuk sok yín tién - chhṳ̀ san yî 2011-ngièn 3-ngie̍t 31-ngit chhà ye̍t