Kîm-mùn Koet-kâ Kûng-yèn

Chhiùng Wikipedia lòi
Kîm-mùn Koet-kâ Kûng-yèn.

Kîm-mùn Koet-kâ Kûng-yèn (金門國家公園) he Chûng-fà_Mìn-koet ke thi-liuk-chho Koet-kâ Kûng-yèn, 1995-ngièn 5-ngie̍t 25-ngit kûng-ko kie-va̍k, 1995-ngièn 10-ngie̍t 28-ngit sṳ̀n-li̍p kón-lî-chhú.