Kîn-ǹg

Chhiùng Wikipedia lòi
Kîn-ǹg

Kîn-ǹg he Hói-yòng Phú-nen thung-vu̍t. Kîn-ǹg kîn-sòng pûn-ngìn chok-vì chok-song kâ-ngâu fe̍t-tsá kûng-ngia̍p sán-phín ke ngièn-liau. Yèn-heu to-liáu ngi-sṳ̍p sṳ-ki chûng-ya̍p, kîn-ǹg ke su-liòng yí-kîn yîn-vi pú-kîn kûng-ngia̍p ke sṳ̀n-hàng yì-yèn tshiam-tshiam-é kám-séu, sṳ̀n-vì phîn-lìm tshie̍t-tsúng ke sâng-vu̍t. Kîm-ngit thai-tô-su koet-kâ(tshù-liáu Ngi̍t-pún) tû yí-kîn tshiâm-ha tshiòn-khiù kim-pú-lin, thìn-tsṳ́ pú kîn-kûng-ngia̍p ke tshṳ̀-siu̍k fat-chán.