Kóng-chû-vân

Chhiùng Wikipedia lòi
Kóng-chû-vân .
Kóng-chû-vân Khì-chì
Kóng-chû-vân .

Kóng-chû-vân (廣州灣, Fap-ngî: Kouang-Tchéou-Wan) chhai Chûng-koet Kóng-tûng Lùi-chû Pan-tó tûng-pet thi-khî, kîm he Chhám-kông-sṳ.