Chhám-kông-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chhám-kông-sṳ

Chhám-kông-sṳ (湛江市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-tûng-sén sî-phu ke kóng-héu sàng-sṳ, chhai Chûng-koet chui nàm-tôn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]