Chhám-kông-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhám-kông-sṳ

Chhám-kông-sṳ (湛江市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-tûng-sén sî-phu ke kóng-héu sàng-sṳ, chhai Chûng-koet chui nàm-tôn.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Ngî-ngièn[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]