Chiau-liang-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chiau-liang-yen.

Chiau-liang-yen (蕉嶺縣) chhai Chûng-koet Kóng-tûng-sén tûng-pet phu, su̍k-yî Mòi-chû-sṳ kón-hot. Chúng mien-chit 957 phìn-fông kûng-lî. 2002-ngièn ngìn-khiéu he 22-van.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]