跳至內容

Fûng-hâi-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Fûng-hâi-khî (楓溪區) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Chhèu-chiu-sṳ só kón-hot ke khî.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]