跳至內容

Fi-tûng-yen (Fi-chû)

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Fi-tûng-yen)

Fi-tûng-yen (惠東縣) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Fi-chiu-sṳ só kón-hot ke Yen.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]