Lò-fù-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Lò-fù-khî
Lò-fù-khî tshu-tshe̍t kien-tsuk-vu̍t
Lò-fù-khî
Lò-fù-khî
Lò-fù-khî

Lò-fù-khî (羅湖區) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Tshṳ̂m-tsun-sṳ hâ-hot ke yit-ke Sṳ-hot-khî, he Tshṳ̂m-tsun kîn-chi thi̍t-khî nui ke si-khî tsṳ̂-yit. nàm-mien kak-tén Tshṳ̂m-tsun-hò lâu Hiông-kóng ke Sîn-kie siông-mong.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-khî Fàn-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi Fat-tsán[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]