Fi-chû Thai-â-vân Kîn-chi Kî-su̍t Khôi-fat-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Fi-chiu Thai-â-vân Kîn-tsi Kî-su̍t Khôi-fat-khî (惠州大亞灣經濟技術開發區) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Fi-chiu-sṳ só kón-hot ke khî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]