跳至內容

Thiên-hò-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Thiên-hò-khî (天河區) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Kóng-chiu-sṳ só kón-hot ke khî.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]