Pok-lò-yen

Chhiùng Wikipedia lòi

Pok-lò-yen (博羅縣) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Fi-chiu-sṳ só kón-hot ke Yen.

2005年5月轄18個鎮:羅陽鎮、公庄鎮、柏塘鎮、楊村鎮、麻陂鎮、石壩鎮、泰美鎮、龍溪鎮、園洲鎮、石灣鎮、龍華鎮、福田鎮、長寧鎮、汝湖鎮、橫河鎮、響水鎮、觀音閣鎮、楊僑鎮。

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

博羅本地漢族人裏,大多數講客家話,部分講閩語粤語畲語

  • 客家話:博羅之客家話比较複雜,主要有三種:博羅本地話東部客家話平婆話
    • 博羅本地話:屬於客家話惠中片,亦是東江本地話的一種。博羅本地話和普通客家話相比差異很大,和惠城話有近似之處但有一定之區别,從語音特點上語言界普遍之解釋是“一種兼具粤方言特點之客家話”。有些語言學家則有其它之看法。博羅本地話使用者之民系認同分兩種,一種認同客家,有的只認同本地。
    • 東部客家話:屬客家話惠中片,但和新惠小片的惠陽話十分接近。與博羅本地話一起構成了博羅方言的主要成分。
    • 平婆話:屬客家話惠中片。實際上來源福建之漳潮客家話群,屬閩南客家話的一種。受閩方言之影響頗深。
  • 閩語:主要是以鶴佬話為主,在靠近惠城的地區有較大範圍的分布。鶴佬話使用者兼用客家話。
  • 粤語:主要是以廣府話為主,屬粤語廣府片,與從化、增城之粤語接近,而與廣州話有所不同。廣府話分布於靠近東莞之園州、石灣。
  • 畲語,属漢藏語系苗瑶語族,不是漢語,亦不是畲族普遍使用之類似於客家話的畲話。分布於畲族地區。

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]