Lièn-sân Chong-chhu̍k Yâu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Lièn-sân Chong-chhu̍k Yâu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen (連山壯族瑤族自治縣) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Chhîn-yén-sṳ só kón-hot ke Chhṳ-chhṳ-yen.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]