Fûng-sun-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Fûng-sun-yen

Fûng-sun-yen tshai Chûng-koet Kóng-tûng-sén tûng-phu, su̍k-yî Mòi-chiu-sṳ kón-hot. Tûng-piên lâu Kóng-tûng-sén Tshèu-ôn-yen siông-lìn, nàm-piên lâu Kóng-tûng-sén Ket-tûng-yen, Ket-sî-yen siông-lìn, sî-piên lâu Kóng-tûng-sén ńg-fà-yen, Hîn-nèn-sṳ siông-lìn, pet-piên lâu Kóng-tûng-sén Mòi-yen, Mòi-chiu-sṳ Mòi-kông-khî, Thai-pu-yen siông-lìn, tsúng mien-tsit he 2710 phìn-fông kûng-lî. 2002-ngièn ngìn-khiéu he liuk-sṳ̍p-liuk van. Yen-tsṳn-fú tsu-thi tshai Thông-hâng-tsṳ́n.

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mìn-tshu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Miàng-ngìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]