跳至內容

Meu-kóng-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Meu-kóng-khî (茂港區) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Meu-miàng-sṳ só kón-hot ke khî.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]