跳至內容

Sân-mî Fùng-hói-vân Kîn-chi Khôi-fat Sṳ-ngiam-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

San-mî Fùng-hói-vân Kîn-tsi Khôi-fat Sṳ-ngiam-khîàng-khî (紅海灣經濟開發試驗區) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén San-mî-sṳ só kón-hot ke khî.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]