Sân-thèu-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Sân-thèu-sṳ
檔案:Shantou street.jpg

Sân-thèu-sṳ (汕頭市) he Chûng-koet ke Kîn-chi thi̍t-khî tsṳ̂-yit, tshai Kóng-tûng-sén tûng-phu, tsúng mien-tsit 2064 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 484.64 van-ngìn, hói-ngoi khièu-mìn 300 tô-van, he Chûng-koet tsho̍k-miàng ke Fà-khièu tsṳ̂ hiông. Tsú-yeu ngî-ngièn he Tshèu-chû-fa lâu phû-thûng-fa.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kô-kip Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]