Sân-thèu-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sân-thèu-sṳ
Shantou map2005.jpg

Sân-thèu-sṳ (汕頭市) he Chûng-koet ke Kîn-chi thi̍t-khî tsṳ̂-yit, tshai Kóng-tûng-sén tûng-phu, tsúng mien-tsit 2064 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 484.64 van-ngìn, hói-ngoi khièu-mìn 300 tô-van, he Chûng-koet tsho̍k-miàng ke Fà-khièu tsṳ̂ hiông. Tsú-yeu ngî-ngièn he Tshèu-chû-fa lâu phû-thûng-fa.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Kô-kip Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Mìn-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]