Khôi-phìn-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Khôi-phìn-sṳ (開平市) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Kông-mùn-sṳ só kón-hot ke Yen-kip-sṳ.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Ngî-ngièn[編寫]

開平人使用的主要方言為粵語開平話。多數人能聽懂廣州話。另外,開平內部各地口音差異亦頗大。

Chûng-kau[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Tshâm-kháu Vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]