跳至內容

Pó-ôn-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Pó-ôn-khî (寶安區) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Tshṳ̂m-tsun-sṳ só kón-hot ke khî.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]