跳至內容

Nen-ngièn Yàu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Nen-ngièn Yâu-tshu̍k Tshṳ-tshṳ-yen)

Nen-ngièn Yâu-tshu̍k Tshṳ-tshṳ-yen (乳源瑤族自治縣) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Shâu-kûan-sṳ só kón-hot ke Tshṳ-tshṳ-yen.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]