Nen-ngièn Yàu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Nen-ngièn Yâu-tshu̍k Tshṳ-tshṳ-yen)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Nen-ngièn Yâu-tshu̍k Tshṳ-tshṳ-yen (乳源瑤族自治縣) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Shâu-kûan-sṳ só kón-hot ke Tshṳ-tshṳ-yen.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]