跳至內容

Chû-hói-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Chû-hói-sṳ (珠海市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-tûng-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, ya-he Chû-sâm-kok sî-ngan ke yit-ke chhung-yeu sàng-sṳ, thi-chiap Àu-mûn, ya-he Chûng-koet ke Kîn-chi thi̍t-khî chṳ̂-yit. Chû-hói-sṳ pâu-hàm Hiông-chû-khî, Kîm-vân-khî, Téu-mùn-khî. Chû-hói-sṳ mien-chit yû 1,701phìn-fông chhiên-mí, sòng-chhu ngìn-khiéu 148.11 van-ngìn (2008-ngièn su-kí ).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]