跳至內容

Yòng-chhûn-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Yòng-chhûn-sṳ

Yòng-chhûn-sṳ (陽春市) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Yòng-kông-sṳ só kón-hot ke Yen-kip-sṳ.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]