跳至內容

Chhì-vùn-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tshî-vùn-yen)

Tshî-vùn-yen (徐聞縣) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Tshám-kông-sṳ só kón-hot ke Yen.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]