Sau-khin-sṳ

從Wikipedia來
(重定向自Shàu-khin-sṳ
跳轉到: 導航搜尋
Zhaoqing-7stars.JPG
Location of Zhaoqing within Guangdong (China).png

Shàu-khin-sṳ (肇慶市) he Kóng-tûng-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, ya-he Chû-kông Sâm-kok-chû sî-nàm-phu ke yit-ke sàng-sṳ. Chṳ-kîm yí-kîn yû lióng-chhiên yit-pak tô-ngièn ke li̍t-sṳ́.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]