跳至內容

Chhak-khám-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tshak-kham-khî)

Tshak-kham-khî (赤坎區) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Tshám-kông-sṳ só kón-hot ke khî.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]