Hîn-nèn-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Hîn-nèn-sṳ

Hîn-nèn-sṳ (興寧市) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén tûng-pet-phu Hîn-nèn phùn-thi ke yit-ke sàng-sṳ, Kóng-mòi-sân Thiet-lu sien-song, phì-lìn Kông-sî-sén. Tshiòn-sṳ ngìn-khiéu chûng thai-phu-fun he Hak-kâ, tông-thi mìn-kî, fûng-siu̍k lâu fông-ngièn tû-yû Hak-kâ thi̍t-set, he Chûng-koet chui-yû thoi-péu-sin ke Hak-kâ sàng-sṳ tsṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]