Hîn-nèn-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Hîn-nèn-sṳ

Hîn-nèn-sṳ (興寧市) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén tûng-pet-phu Hîn-nèn phùn-thi ke yit-ke sàng-sṳ, Kóng-mòi-sân Thiet-lu sien-song, phì-lìn Kông-sî-sén. Tshiòn-sṳ ngìn-khiéu chûng thai-phu-fun he Hak-kâ, tông-thi mìn-kî, fûng-siu̍k lâu fông-ngièn tû-yû Hak-kâ thi̍t-set, he Chûng-koet chui-yû thoi-péu-sin ke Hak-kâ sàng-sṳ tsṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Ngî-ngièn[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Tshâm-kháu Vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]