Chên-sàng-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tsen-sàng-sṳ)
跳至導覽 跳至搜尋
Liá ke vùn-chông kie-seu ke m̀-he Tsen sàng.

Tsen-sàng-sṳ (增城市) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Kóng-chiu-sṳ só kón-hot ke Yen-kip-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]