跳至內容

Liùng-fù-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Liùng-fù-khî (龍湖區) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén San-thèu-sṳ só kón-hot ke khî.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]