Chhèu-chû-sṳ

從Wikipedia來
(重定向自Chhèu-chiu-sṳ
跳轉到: 導航搜尋
Tshèu-chiu-sṳ
ChinaGuangdongChaozhou.png

Chhèu-chiu-sṳ (潮州市), Chûng-koet sàng-sṳ, chhôi Kóng-tûng-sén tûng-phu, lâu Fuk-kien-sén kâu-kie chhu-kín. Chhèu-chiu he yit-ke Thi-kip-sṳ. li̍t-sṳ́ song he Ye̍t-tûng ke chṳn-chhṳ, kîn-chi, vùn-fa chûng-sîm.

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chhṳ-yèn Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Chhèu-chiu Yím-sṳ̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]