跳至內容

Chhèu-chû-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Tshèu-chiu-sṳ

Chhèu-chiu-sṳ (潮州市), Chûng-koet sàng-sṳ, chhôi Kóng-tûng-sén tûng-phu, lâu Fuk-kien-sén kâu-kie chhu-kín. Chhèu-chiu he yit-ke Thi-kip-sṳ. li̍t-sṳ́ song he Ye̍t-tûng ke chṳn-chhṳ, kîn-chi, vùn-fa chûng-sîm.

Hàng-chṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhṳ-yèn Thi-lî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhèu-chiu Yím-sṳ̍t

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]