跳至內容

Thai-phû-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai-phû-yen

Thai-phû-yen (大埔縣) tshai Chûng-koet Kóng-tûng-sén Mòi-chiu-sṳ tûng-phu, pet-piên khi̍p tûng-piên lâu Fuk-kien-sén siông-lìn, yì-yèn nàm-piên tsiap-yòng Fûng-sun-yen lâu Tshèu-chiu-sṳ Ngièu-phìn-yen, sî-piên lâu Mòi-yen siông-lìn. Thai-phû-yen ke Yen-tsṳn-fú só-tshai thi hien-kîm he Fù-liàu-tsṳ́n (yî-tshièn tshai Tshà-yòng-tsṳ́n), tshiòn-yen tsúng mien-tsit he lióng-tshiên si-pak tshit-sṳ̍p phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn yen ngìn-khiéu he ńg-sṳ̍p-ngi van.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]