Kóng-chû Thi-thiet 13-ho Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Kóng-chû Thi-thiet 13-ho Sien

Kóng-chû Thi-thiet 13-ho Sien (ya hêm-cho: Tûng-sî khoai-sien, 東西快線) he chhiùng Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-chû-sṳ Ǹg-chû chṳ Sîn-sâ chṳ-kiên, tui Kóng-chû Thi-thiet kîn-yàng ke thiet-lu.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]