Kóng-hak Kóng-pô Thien-thòi

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Kóng-hak Kóng-pô Thien-thòi (講客廣播電臺, Yîn-ngî: Hakka Radio) he yit-kâ Thòi-vân kóng-pô thien-thòi, ya-he Thòi-vân thi-yit kâ chhiòn Thòi ke Hak-kâ-fa kóng-pô thien-thòi, 2017-ngièn 6-ngie̍t 23-ngit khôi-pô, muk-chhièn tui Chûng-fà Mìn-koet Hak-kâ Vî-yèn-fi yun-yàng. yî chhòn-sṳ̀n, chhóng-sîn Hak-kâ Ngî-ngièn vùn-fa, sṳ̍t-chhien Hak-ngî sṳ̀n-cho Thòi-vân chú-liù thûng-hàng ngî-ngièn vì chûng-chṳ́.