跳至內容

Kôn-chhóng

Chhiùng Wikipedia lòi
Kôn-chhóng.

Kôn-chhóng (肝臟) vi Chit-chhûi thung-vu̍t ke hi-kôn. Kôn-chhóng he sṳ̂n-thí nui yî thoi-chhia kûng-nèn vi-chú ke hi-kôn, pin chhai sṳ̂n-thí tú-lî pàn hi-chhù thu̍k-su, tú-chhùn thòng-ngièn, fun-pit-sin thàn-pha̍k-chṳt ha̍p-sṳ̀n tén-tén.