Kông Chhe̍t-mìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Kông Chhe̍t-mìn

Kông Chhe̍t-mìn (江澤民, 1926-ngièn 8-ngie̍t 17-ngit – 2022-ngièn 11-ngie̍t 30-ngit), Kông-sû Yòng-chû ngìn, he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet lâu Chûng-koet Khiung-sán-tóng ke chṳn-chhṳ-kâ. Kì chhai 1989-ngièn tông-sién Chûng-koet Khiung-sán-tóng Tûng-ông Ve-yèn-fi Chúng-sû-ki lâu Tûng-ông Kiûn-sṳ Ve-yèn-fi Chú-sit. 1993-ngièn tông-sién Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke Koet-kâ Chú-sit. 2004-ngièn thui-hiû.