跳至內容

Kú Hî-lia̍p

Chhiùng Wikipedia lòi
Kú Hî-lia̍p.

Kú Hî-lia̍p (古希臘) he chṳ́ chhiùng Hî-lia̍p li̍t-sṳ́ sông kûng-ngièn Chhièn Pat sṳ-ki ke Kú-fûng sṳ̀-khì khôi-sṳ́ to Chhièn 146-ngièn pûn Lò-mâ chṳ̂n-fu̍k chṳ̂-chhièn ke liá-thon sṳ̀-kiên ke Hî-lia̍p vùn-mìn.