Kau-sṳ̂

Chhiùng Wikipedia lòi

Kau-sṳ̂ (教師) he chôn-mùn kâu-sû ke chṳt-ngia̍p. Yit-pân ôn-to sîn-sâng (先生), m̀-ko sîn-sâng me cho tet chṳ́ yî-sên.