跳至內容

Yî-sên

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Yî-sên" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"醫生" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Yî-sên (醫生, Yîn-ngî: Doctor) he chṳ́ chôn-chîn Yî-ho̍k ke ngìn, chóng-vok yo̍k-vu̍t ví-sên tî-sṳt, chhiùng-sṳ chhi̍t-phiang yi-fòng lâu chhṳ-liàu ke chôn-ngia̍p ngìn-yèn ke thúng-chhṳ̂n. Yî-sên, kú-thoi chhṳ̂n-cho "Thai-fû" (大夫) fe̍t-he "lòng-chûng" (郎中). Chhai Êu-Mî Yî-sên phû-phiên pûn chhṳ̂n-cho “Physician”,chṳ́-yû Ngoi-khô Yî-sên pûn chhṳ̂n-fû vi “Surgeon”.