Yî-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Yî-ho̍k

Yî-ho̍k (醫學), he chhú-lî khien-không siông-kôan mun-thì ke yit-chúng khô-ho̍k, yî chhṳ-liàu lâu yi-fòng sên-lî lâu sîm-lî chhi̍t-phiang lâu thì-kô ngìn-thí chhṳ-sṳ̂n su-chṳt vì muk-tit . Hien-thoi Yî-ho̍k ke ngiên-kiu liâng-yuk pâu-hàm Kî-chhú Yî-ho̍k, Lìm-chhòng Yî-ho̍k, Kiám-ngiam Yî-ho̍k, Yi-fòng Yî-ho̍k, Pó-khien Yî-ho̍k, Không-fu̍k Yî-ho̍k tén-tén.