Khien-không

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Smallpox eradication team.jpg

Khien-không (健康) he chṳ́ sâng-vu̍t chhai chṳn-sòng ke sên-lî lâu sîm-lî chhong-khóng, mò ngim-hò phiang-thung.