跳至內容

Kent

Chhiùng Wikipedia lòi
Kent.
Kent khì-è.

Kent he Yîn-koet Tûng-nàm Yîn-kak-làn‎ Khî-vet ke khiùn. Cham-thi 3,736 phìn-fông kûng-lî, yû 1,731,400 ngìn-khiéu (2011-ngièn).

Hàng-chṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]