跳至內容

Khén-tên Koet-kâ Kûng-yèn

Chhiùng Wikipedia lòi
Khén-tên Koet-kâ Kûng-yèn.

Khén-tên Koet-kâ Kûng-yèn (墾丁國家公園) he Thòi-vân chhai chan-chên-heu chui-chó sṳ̀n-li̍p ke Koet-kâ Kûng-yèn, chhiòn-kin vi-é chhai Phìn-tûng-yen, Thòi-vân pún-tó chui nàm-tôn ke Hèn-chhû pan-tó. Liu̍k-thi mien-chit 18,084 kûng-khín, hói-vet mien-chit 15,185 kûng-khín, hói-liu̍k-vet ha̍p-kie khiung-yû 33,269 kûng-khín. Kûng-yèn nàm-pet chhòng-thu yok 24 kûng-lî, tûng-sî khôn-thu yok 24 kûng-lî, he Thòi-vân ngie̍t-mùn kôn-kông-chhái sṳn-thi chṳ̂-yit.